Integritetspolicy för Autonomi Redovisning

Vår åtagande till din integritet

Autonomi Redovisning (“vi”, “oss”, “vårt”) åtar sig att skydda integriteten hos våra kunder och användare (“du”, “din”). Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar din personliga information när du använder våra tjänster och vår webbplats.

Information vi samlar in

 • Personuppgifter: När du använder våra tjänster kan vi be om personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation och finansiella uppgifter.
 • Användningsinformation: Vi samlar även in information om hur våra tjänster används, inklusive besöksstatistik och interaktion med vår webbplats.

Hur vi använder din information

Din information används för att:

 • Erbjuda och förbättra våra tjänster.
 • Hantera ditt konto och dina förfrågningar.
 • Kommunicera med dig om våra tjänster.
 • Följa lagkrav och regleringar.

Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande fall:

 • Lagliga ändamål: När det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.
 • Tjänsteleverantörer: Till företag som hjälper oss att erbjuda våra tjänster, under strikt sekretess.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

Dataskydd

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig behandling, förlust eller förstörelse av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller hanteringen av dina uppgifter, vänligen kontakta oss på:

Autonomi Redovisning
info@autonomi.se
031-375 82 58
Backa Strandagata 2, 422 46 Hisings Backa

Datum för senaste uppdatering: 2024-02-01